SOSIALRETT - NAV

Klage på avslag på søknad om sosiale ytelser Dagpenger Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd

Hvis du får avslag på søknad om en sosial ytelse så kan det være komplisert å nå frem med en endring av vedtaket. Du kan få hjelp til å komme i kontakt med medisinske spesialist som kan støtte din side i saken slik at vi kan fremme saken pånytt.