PERSONSKADER

Saker mot forsikringsselskap Saker mot Norsk pasientskadeerstatning Yrkesskade Voldsoffererstatning

Hvis du har blitt utsatt for en personskade så vil ofte skaden kunne bli dekket av ditt forsikringsselskap. Hvis skaden har skjedd i arbeidsforhold så vil skaden kunne dekkes under reglene for yrkesskade. Skader skjer også under helsebehandling og vil kunne fremmes mot NPE. I straffesaker så vil saken kunne fremmes mot kontoret for voldsoffererstatning.
  Først og fremst kan du få bistand med å avklare om du oppfyller vilkårene for erstatning. Slike saker kan være kompliserte og det kan være vanskelig å nå frem. Hvis det konkluderes med at du har krav på erstatning så kan du få bistand med å få en riktig erstatningsutbetaling.