REKLAMASJONSSAKER INNEN FAST EIENDOM

Reklamasjonssaker

I forbindelse med kjøp og salg av bolig og hytte oppstår det i noen tilfeller klage på feil eller mangler fra kjøper. Vi kan bistå med å sende et reklamasjonsbrev til selger, følge opp saken med forhandlinger og bistå under rettslig behandling av saken. I slike saker dekkes advokatutgiftene ofte via rettshjelpsdekningen på din forsikring.

Husleieforhold
Når boligen leies ut kan det oppstå uenighet om oppsigelse av leieforholdet er saklig begrunnet fra utleier og leietager. Du kan også få bistand med opprettelse av husleiekontrakt.

Håndverkertjenester
Reklamasjon på feil utført eller ikke utførte håndverkertjenester.