HONORARER

Timepris

Timeprisen avhengig av saksomfang og kompleksitet og avtales før oppdraget inngås. Vanlig timepris er kr 2.000,- + mva ( kr 2.500,-), men kan variere fra kr 1.500,- + mva ( kr 1.875,-)  til kr 2.500,- + mva ( kr 3.125,-)

Rettshjelpsdekning

I mange saker dekkes utgiftene til advokat av ditt forsikringsselskap. Dette gjelder i de fleste saker for fast eiendom, bil, båt og campingvogn. Vanligvis dekker selskapet dine utgifter med inntil kr 100.000,-, mot at du betaler en fast egenandel på kr 4.000,- og en variabel egenandel på 20%.

Fri rettshjelp

Egenandel kr. 1 060- inkl. mva eller en maksimalt kr. 8 160- inkl. mva. Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer med årlig brutto inntekt under kr. 100.000,-.