FORSIKRING OG ERSTATNING

HUS, BIL, BÅT OG CAMPINGVOGN

Når skaden er skjedd så dekkes ofte dette under forsikringen. I noen tilfeller kan det oppstå uenighet med forsikringsselskapene om skaden dekkes under forsikringen, om utbetalingsbeløpet og om regress. I andre tilfeller er skaden gjort av 3. mann og det er behov for å fremme saken mot skadevolder