EIENDOMSRETT

En rettighet til eiendommen kan eks. være en veirett, parkeringsrett eller en bryggerett. Rettigheten kan være en bruksrett eller eiendomsrett. Rettigheten kan være avtalt eller hevdet. Problemet i slike saker er når det oppstår uenighet om det eksisterer en rettighet eller ikke og/eller omfanget av rettigheten. Avtalte rettigheter kan være tinglyst men det er ikke uvanlig at de ikke er tinglyst. I slike saker dekkes advokatutgiftene ofte via rettshjelpsdekningen på din forsikring. Tomtefeste Tomtefeste, forlengelse av tomtefestekontrakt og regulering av leien for tomtefeste osv.