ARVERETT

Arveplanlegging

Testament

Arveavtaler

Uskiftet bo

Skifte av bo mellom arvingene

Fremtidsfullmakt

Du kan få bistand med å legge en plan på hvordan det du etterlater deg skal fordeles mellom dine arvinger. Dette gjøres ved å opprettet et testament eller ved å opprette en arveavtale mellom deg og dine arvinger. Du kan også få avklart om det er hensiktsmessig å sitte i uskiftet bo eller om boet bør skiftes. Vi kan også bistå med skifte av boet. 

 

Det anbefales alle å opprette en fremtidsfullmakt for å sikre at dine ønsker og interesser blir ivaretatt hvis du ikke lenger kan ivareta dette selv grunnet demens ol