ARBEIDSRETT

Arbeidsrett

Oppsigelse

Permisjon

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

 

 

 

Ofte oppstår det spørsmål om en oppsigelse er gyldig eller ikke etter reglene i arbeidsmiljøloven. Vi kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike saker. Du kan få bistand i et drøftelsesmøte og prosessen videre i rettsapparatet hvis partene ikke blir enige en løsning under forhandlingene.